Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Spackel

Om produkten är försedd med en varningssymbol för kemikalier eller den innehåller lim eller lösningsmedel ska den sorteras som farligt avfall. Vattenlösliga kan sorteras som slutavfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Farligt avfallSlutavfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats