Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Spegel

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Slutavfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats