Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Spis

En elspis är el- och elektronikskrot, en trä- och gasspis är metall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterMetall

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats