Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stereo

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Elapparater

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats