Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stol

Sortera sängen enligt dess material.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Stoppade möblerStort brännbart avfallTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats