Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Strimlat papper

Pappersremsor och -strimlor, som är minst 2 mm breda och 60 mm långa, tas emot som papper. Sortera remsor och strimlor som är mindre än detta i brännbart avfall, eftersom de inte kan utnyttjas i pappersåtervinningen på grund av att de dammar för mycket.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Papper

Sorteringsinstruktioner:

Bunta inte ihop pappren med snöre eller förpackningstejp.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats