Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stubbe

Låt stubbarna torka innan de levereras till avfallsstationen. På det sättet minskar dels vikten och dels marksubstanserna som försvårar den fortsatta behandlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Stubbar

Sorteringsinstruktioner:

Enskilda stubbar tas emot vid avfallscentralerna i Isosuo, Korvenmäki, Rauhala och Toppå. Större mängder tas endast emot vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats