Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tält

Tyget från ett gammalt, söndrigt tält kan läggas i kärlet för brännbart avfall och metalldelarna i metallinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats