Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tändare

Sortera tändaren efter sitt huvudsakliga material; tändare med metallhölje i metallinsamlingen och tändare med plasthölje i kärlet för brännbart avfall. Tändare som innehåller flytande bränsle är farligt avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats