Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tändare

Ta i beaktande:

Sortera tändaren efter sitt huvudsakliga material; tändare med metallhölje i metallinsamlingen och tändare med plasthölje i kärlet för brännbart avfall. Tändare som innehåller flytande bränsle är farligt avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats