Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tandborste

Ta i beaktande:

Tandborstar av plast är brännbart avfall. Eltandborstar är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallElapparater

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Elapparater kan även returneras till vissa affärer som säljer sådana. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats