Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tandkräm

Sortera tomma tandkrämstuber i platsförpackningsinsamlingen. Lösgör korken från tuben, om möjligt. Tuben behöver inte sköljas, utan det räcker att den har klämts så tom som möjligt. Sortera tandkrämstuber med innehåll i brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Plastförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Ej PVC-plast.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats