Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tändvätska

Sortera flaskor med tändvätska i farligt avfall. Sortera tomma tändvätskeflaskor som brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats