Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Termometer

Sortera en febertermometer som innehåller kvicksilver som farligt avfall. Mätare som fungerar med batterier är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterFarligt avfall

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats