Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Termosflaska

Sortera en termosflaska av metall i metallinsamlingen. En termosflaska av plast är  brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats