Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Textilier

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Avlagda textilierBrännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sälj användningsdugliga kläder och hemtextilier i gott skick till exempel på lopptorg eller donera till välgörenhetsorganisationernas insamlingar.

Sortera torra och rena slutanvända textilier i avlagda textilier. Sortera smutsiga, fuktiga, mögliga, starkt luktande samt skadedjursinnehållande textilier som brännbart avfall.

Förpacka textilierna i en tätt sluten plastpåse eller sopsäck. Oförpackade textilier tas emot som brännbart avfall och för dem debiteras en avgift enligt prislistan.

Avlagda textilier tas inte emot vid sorteringsstationen i Mörttilä.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats