Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Torrtoalettavfall

Torrtoalettavfall, som uppkommer hemma och på stugan, ska helst komposteras minst ett år innan man kan strö ut det i trädgården. Om man vill använda toalettavfall till odling av ätbara växter, bör det komposteras i minst två år. Kompostorn bör vara värmeisolerad och den ska ha botten, väggar och lock.
Små mängder väl inpackat avfall från torrtoaletter tas emot vid sorteringsstationerna och avfallscentralerna som brännbart avfall. Större enskilda partier så kallat “makki”avfall tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.

Mottagningsplatser:

-