Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Trädgårdsmöblemang

Sortera trädgårdsmöblerna enligt material.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallStort brännbart avfallTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats