Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tryckimpregnerat virke

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Tryckimpregnerat trä

Mottagningsavgift:

Upp till 1 m³ av avfallet tas avgiftsfritt emot. Se prislistan för större partier.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats