Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tunna

Sortera helt tomma metalltunnor som metall. Tunnor som innehåller farligt avfall hör till insamlingen av farliga avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats