Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tvättfat

Ett plastfat är brännbart avfall. Ett metallfat är metall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats