Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tygblöja

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats