Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Uretan

Sortera uretan i burk som farligt avfall. Härdad uretan är brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats