Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Utombordsmotor

En bränsledriven utombordsmotor är metall och en eldriven el- och elektronikskrot. Avlägsna de farliga avfallen från den bränsledrivna motorn innan sorteringen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterMetall

Sorteringsinstruktioner:

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats