Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Värmeelement

Ta i beaktande:

Ett värmeelement som fungerar på elektricitet ska sorteras som el- och elektronikskrot, medan ett vattenburet element ska sorteras som metall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterMetall

Sorteringsinstruktioner:

Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Elapparater kan även returneras till vissa affärer som säljer sådana. Läs mer på www.serkierratys.fi.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats