Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vartti-skiva

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Asbest

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral