Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vass / säv

Slagen vass sorteras som ris och kvistar. Vass med rotklumpar hör hemma i räfsavfallet. Små mängder kan flisas eller sönderfördelas till strömedel för kompostorn.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

RäfsavfallRis och kvistar

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats