Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vass / säv

Slagen vass sorteras som ris och kvistar. Vass med rotklumpar hör hemma i räfsavfallet. Små mängder kan flisas eller sönderfördelas till strömedel för kompostorn.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

RäfsavfallRis och kvistar

Sorteringsinstruktioner:

Kompostera räfsavfallet på din gård eller ta det till sorteringsstationen eller avfallscentralen. Räfsavfall tas inte mot på Korpo, Houtskärs eller Mörttilä sorteringsstationer.

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats