Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

VHS-kassett

Sortera VHS-kassetten i brännbart avfall. Sortera fodral i kartong i kartonginsamlingen, fodral i plast som brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats