Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vindrutetorkare

Sortera torkare med en metallstomme i metallinsamlingen och torkare av gummi i kärlet för brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats