Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vresros

Vresrosen är en skadlig främmande art, som sprider sig med frön samt med jordmaterial eller trädgårdsavfall som innehåller rotdelar. Mer information om vresrosen och dess bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Packa in rötter och rotdelar i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Packa in nyponen (rosenbären) i samma dubbla sopsäck med rötterna eller i en plastförpackning, såsom en saftkanister, som går att tillsluta. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Grenar utan nypon (rosenbär) behöver inte packas in. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av ris och kvistar.
  • Ifall du gräver upp växt, rötter och jordmaterial allt på en gång, bör växtdelarna separeras från jordmaterialet redan vid uppkomstplatsen. Mottagning kan inte erbjudas för blandlass som innehåller jordmaterial, rötter och ris.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Ris och kvistarSkadliga främmande arter

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats