Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Vresros

Vresrosen är en skadlig främmande art, som sprider sig med frön samt med jordmaterial eller trädgårdsavfall som innehåller rotdelar. Mer information om vresrosen och dess bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Det ingår alltid en risk för spridning, då avfall av främmande arter transporteras. Förstör därför avfall av främmande arter på fyndplatsen, om möjligt.
  • Hantera avfall av främmande arter speciellt noggrant, så att växtdelar som möjliggör spridning inte hamnar i omgivningen.
  • Packa in rötter och rotdelar i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Packa in nyponen (rosenbären) i samma dubbla sopsäck med rötterna eller i en plastförpackning, såsom en saftkanister, som går att tillsluta. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Grenar utan nypon (rosenbär) och rotdelar behöver inte packas in. Ta till sorteringsstationen som avfall bestående av ris och kvistar.
  • Ifall du gräver upp växt, rötter och jordmaterial allt på en gång, bör växtdelarna separeras från jordmaterialet redan vid uppkomstplatsen. Mottagning kan inte erbjudas för blandlass som innehåller jordmaterial, rötter och ris.

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Ris och kvistarSkadliga främmande arter

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats