Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

WC-pappershylsa

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Kartongförpackningar

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats