JHL:s strejk stänger LSJH:s sorteringsstationer 3–9.5

Den 14.4.2022 utfärdade fackförbundet JHL en strejkvarning, som rör alla arbeten i kommunsektorn i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kuopio, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg och Rovaniemi.  

Om strejken blir av är alla Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer med undantag för stationerna i Yläne och Nystad stängda 3–9.5.2022. Dessutom är insamlingsbilen Siiras stopp i Nagu 3.5 och Pop up-sorteringsstationens insamling i Villnäs 4.5 inställda. 

Under strejken kan tjänster för komprimerande sopbilar och andra som lämnar in stora partier skötas på normalt vis endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. 

Om strejken blåses av i sista stund strävar LSJH efter att öppna stationerna i den mån det är möjligt. 

På grund av strejk kan det uppstå långa köer i kundtjänstens telefonservice. Du kan också kontakta kundtjänsten via e-postadressen kundtjanst@lsjh.fi eller via vår chat som finns på vår hemsida.