Kabelarbetet vid Rauhala avfallscentral kan orsaka dröjsmål vid uträttande av ärenden

Vid Rauhala avfallscentral har grävarbetet av elkablar påbörjats på fredag 27.9. På grund av grävarbetet kan den ena körfilen som leder till avfallscentralen tillfälligt vara avstängd och därmed orsaka trafikköer. Grävarbetet pågår fram till 11.10. Avfallscentralen betjänar som vanligt under arbetet. Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet kan medföra.