Klimatutsläpp blir till bränsle i Korvenmäki i Salo

Pressmeddelande 30.1.2020
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Lounavoima
Q Power

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och bioenergibolaget Q Power testar att omvandla icke utnyttjningsbar deponigas till ren biometan vid LSJH:s avfallscentral i Korvenmäki. Efter utnyttjandet av deponigasen kommer man att testa förgasning av olika avfallsmaterial. Den betydande tredje målsättningen är att omvandla koldioxiden som uppstår från Lounavoimas ekokraftverk, som byggs på området, till transportbränsle. Ifall projektet lyckas är det ett betydande internationellt framsteg i kampen mot klimatförändringen. 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och bioenergibolaget Q Power har vid Korvenmäki avfallscentral i Salo i Egentliga Finland inlett en försöksverksamhet, där man utvecklar ett nytt sätt att utnyttja deponigas för tillverkning av bränsle.

Q Power har testat tillverkning av biometan tidigare i sitt pilotprojekt i Vanda. Syntetiskt bränsle tillverkades framgångsrikt av koldioxid från ST1:s bioraffinaderi. Nu har teknologin tagits till Korvenmäki, där man med hjälp av den ämnar omvandla deponigasen till transportbränsle eller till biometan som används vid energiproduktion.

Q Powers biologiska metaneringsteknologi har utvecklats genom att utnyttja mikrobiota som har isolerats från myrar. Med hjälp av teknologin kan deponigas, som är svår att utnyttja på grund av dess svavelkoncentration, förädlas till en värdefull del av den cirkulära ekonomin. Svavelvätet gasen innehåller är i denna process istället för ett problem en råvara tillsammans med koldioxiden.

Minskade utsläpp från deponier

Gasen som bildas i deponin vid Korvenmäki avfallscentral tas tillvara med hjälp av gasbrunnar. Q Power har i anslutning till deponin byggt en metaneringsanläggning, dit gasen som bildas i deponins avfallsfyllnad styrs och där den omvandlas till biometan.

– Det är intressant att se hur teknologin som vi har utvecklat reagerar med svavelhaltig deponigas. Det finns ett stort behov världen över för en teknologi som lämpar sig även för utnyttjande av mindre rena sidoflöden, berättar Q Powers vd Eero Paunonen.

För tillfället är deponigasen från Korvenmäki inte utnyttjningsbar på grund av sin höga svavelhalt, så den förstörs därför i en gasfackla.

– LSJH:s målsättning är att med hjälp av Q Powers nya metod få betydligt minskat på klimatutsläppen från deponin i Korvenmäki. Ett effektivare utnyttjande av deponigaserna på riksnivå skulle ha en inverkan på Finlands utsläpp av växthusgaser i sin helhet, konstaterar LSJH:s vd Jukka Heikkilä.

Avfallshanteringens klimatpåverkan har de senaste åren varit på nedgång, eftersom man inte längre lägger biologiskt nedbrytbart samhällsavfall på deponierna. Trots det uppstår enligt Statistikcentralen cirka 3 procent av utsläppen av växthusgaser i Finland inom avfallshanteringen, då avfall som tidigare lades på deponin fortsätter att brytas ner i flera år.

Återvinning av koldioxid i kikaren

Nästa steg i projektet är att utnyttja kolbaserade avfall och sidoflöden med Q Powers förgasnings- och metaneringsteknologi. Till exempel slam, trädgårdsavfall och plast kan lämpa sig för förgasning.

Det långsiktiga målet är att separera koldioxid från rökgaserna som uppstår från Lounavoima Oy:s ekokraftverk som byggs på området och förädla koldioxiden till transportbränsle.
– Vi börjar redan i år utreda möjligheten att separera koldioxid från ekokraftverkets rökgaser, berättar Lounavoimas vd Petri Onikki.
– Ifall projektet lyckas är det ett betydande internationellt framsteg i arbetet för att hejda klimatförändringen, säger Paunonen.

 

LSJH, Lounavoima och Q Power arrangerade en presskonferens om ämnet på Korvenmäki avfallscentral i Salo under torsdagen 30.1.2020.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!  

Lounavoima är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget bygger i Korvenmäki i Salo ett ekokraftverk, där man producerar närenergi av brännbart men icke-återvinningsbart avfall. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy.  

Q Power är ett företag med fokus på att bekämpa klimatförändringen. Företaget har en unik, patenterad förgasnings- och metaneringsteknologi, som gör det möjligt att behandla och producera energi av svåra, kolbaserade sidoflöden och avfall på ett sätt som inte ger kolutsläpp. Teknologin gör det även möjligt att lagra förnybar energi och hjälper oss att övergå till förnybara bränslen. Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta är företagets huvudägare.