Kom för att höra och diskutera om ekokraftverket

Pressmeddelande 12.01.2018

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)

Salon Kaukolämpö Oy

Salo stad

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Salon Kaukolämpö Oy och Salo stad ordnar en publiktillställning om det planerade ekokraftverket vid Salon seudun ammattiopisto torsdagen den 18.1 kl 17–19.30.

En för allmänheten öppen publiktillställning om det planerade ekokraftverket i Korvenmäki i Salo ordnas den 18 januari. Vid tillställningen informeras om projektet och dess tidtabell och stadens invånare kan ställa frågor till representanter för LSJH, Salon Kaukolämpö och Salo stad samt till sakkunniga som arbetar med projektet.

– Ekokraftverket har väckt mycket diskussion och frågor bland saloborna och i Sydvästra Finlands område. Vi vill ordna tillställningen i Salo för att tillsammans med invånarna gå igenom bl.a. ekokraftverkets miljökonsekvenser samt anläggningens betydelse som en del av områdets avfallshantering och cirkulär ekonomi, berättar Salos stadsdirektör Lauri Inna.

Energibolaget som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Salon Kaukolämpö har grundat kommer att bygga ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo. I ekokraftverket utnyttjas det icke-återvinningsbara avfallet från Sydvästra Finland som närenergi för invånarna och företagen. Ambitionen är att anläggningen ska vara driftklar 2020.

På grund av den begränsade tiden för publiktillställningen kan man, om man vill, redan på förhand skicka frågor till adressen kundtjanst@lsjh.fi. Det görs ett sammandrag av frågorna och svaren på LSJH:s webbsida.

Publiktillställning gällande det planerade ekokraftverket tors. 18.1.2018 kl 17–19.30. Salon seudun ammattiopistos auditorium, adressen Taitajankatu 6, Salo. Tillställningen är öppen för allmänheten. Varmt välkommen!

 

Publiktillställning om det planerade ekokraftverket

Plats: Salon seudun ammattiopistos auditorium

Tid: torsdagen den 18.1.2018 kl 17–19.30

Program:

17:00 Tillställningen börjar

17:10 Presentation av det planerade ekokraftverket (Jukka Heikkilä, verkställande direktör, LSJH)

17:40 Ekokraftverkets miljökonsekvenser (Ledande miljökonsult, Karoliina Joensuu, Vice President, Environmental Consulting, ÅF-Consult Oy)

18:05 Källsortering är cirkulär ekonomins fundament (Miia Jylhä, expert på cirkulär ekonomi, LSJH)

18:25 Salo stads anförande (Lauri Inna, stadsdirektör; Mika Mannervesi, stadsutvecklingschef

18:40 Salon Kaukolämpös anförande (Jarkko Niemi, verkställande direktör)

18:55 Slutdiskussion

19:30 Tillställningen slutar