Konkurrensutsättning av avfallstransporten ger TVT Asunnot stora besparingar

Meddelande 29.3.2019
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
TVT Asunnot Oy

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konsulterade TVT Asunnot Oy i omorganiseringen av sina fastigheters avfallshanteringshelhet. Avfallsservicens funktionalitet förbättras tack vare att man med LSJH:s hjälp  kartlade avfallsservicen och konkurrensutsatte avfallstransporterna. TVT väntar till och med en 40 procents inbesparing i avfallstranportkostnaderna.

TVT Asunnot ville göra en övergripande kartläggning av sina fastigheters avfallspunkter och avfallstransporterna. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH Oy) ägs av Åbo stad och 16 andra kommuner i sydvästra Finland och fungerade som konsult åt bolaget genom att kartlägga avfallspunkterna hos TVT:s fastigheter och ta fram förbättringsförslag till dem. Utöver kartläggningen hjälpte LSJH:s experter även TVT med konkurrensutsättningen av avfallsinsamling och -transporter. Tack vare den funktionellt och ekonomiskt framgångsrika konkurrensutsättningen väntas TVT Asunnots årliga avfallstransportpriser sjunka med nästan 40 procent.

Avfallsservicekostnaderna består av avfallsinsamling och -transporter, avfallshanteringsavgifter och avfallsservicens grundavgift. TVT Asunnot kan själv ändast påverka på avfallsinsamlings- och transportkostnaderna. De övriga avgifterna grundar sig på Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens taxabeslut.
– Framgången i avfallstransporternas konkurrensutsättning dämpar ökningen av avfallshanteringskostnaderna och samtidigt trycket att höja hyran, berättar TVT Asunnot Oy:s fastighetschef Lasse Lähdemäki.

LSJH:s experter bekantade sig i och med kartläggningen med uppemot 200 TVT fastigheters avfallspunkter. På basen av kartläggningen föreslog man ändringar i bland annat fastigheternas avfallskärl och kärltyper, och konkurrensutsättningen gjordes på basen av denna kartläggning.
– Entreprenaden börjar måndagen den 1 april 2019. Arbetet fortsätter ännu genom att LSJH följer upp avfallskärlens fyllnadsgrad, så att tömningsintervallerna kan optimeras rätt. Man kan ännu spara både pengar och miljö när man inte tömmer halvtomma kärl, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Utvecklingen av avfallshanteringen fortsätter

En fungerande avfallshantering är viktig för TVT Asunnots invånare. Man är mycket intresserad av sortering och ger gärna feedback om avfallshanteringen.
– Med hjälp av de arbete LSJH:s experter utförde förbättrades TVT Asunnot möjligheter att följa med avfallsservicens funktionalitet och möjligheteten att utveckla avfallsservicen märkbart, säger Lähdemäki tacksamt.

LSJH:s ägarkommuner har grundat bolaget för att sköta organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning och för att producera avfallshanteringstjänster åt områdets invånare.
– Vi är jätteglada att vi fick hjälpa TVT att effektivisera deras invånares avfallshantering. Planering har en nyckelroll inom avfallshantering. I de kommuner där kommunen har beslutat att sköta avfallstransporten som kommunalt ordnad avfallstransport får LSJH regelbundet konkurrensutsätta det förmånligaste priset för kommunens alla invånare, konstaterar Cati Huhta.