Korvenmäki ekokraftverk och besökscentret Glöd invigdes

Pressmeddelande 17.11.2021

Lounavoima Oy
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Salon Kaukolämpö Oy

Korvenmäki ekokraftverk som kördes i gång på sommaren har nu officiellt invigts. I och med att anläggningen blev färdig fick sydvästra Finland äntligen en länge efterlängtad lösning för att utnyttja icke-återvinningsbart brännbart avfall. Samtidigt presenterades det cirkulärekonomiska besökscentret Glöd, där områdets invånare kan få en inblick i hållbara konsumtionsvanor, återvinning, utnyttjande av avfall samt bekanta sig med ekokraftverket och energiproduktionen.

Lounavoimas ekokraftverk i Korvenmäki i Salo invigdes den 17 november 2021. I ekokraftverket utnyttjas icke-återvinningsbart, brännbart avfall från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område till energi. Tack vare ekokraftverket kan avfallet utnyttjas nära sin uppkomstplats och med värmen som produceras av avfallet värmer man upp ca 15 000 Salobors hem.

Byggnadsprojektet har avslutats, anläggningen har provkörts och fullskalig produktion pågår. Byggnadskostnaderna för ekokraftverket uppgår till cirka 110 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med ett par miljoner euro. Ekokraftverket har redan utnyttjat över 65 000 ton avfall och producerat cirka 57 GWh fjärrvärme och ungefär 25 GWh elektricitet.

– Ekokraftverket och byggandet av det har uppfyllt alla förväntningar, konstaterar Sydvästra Finlands Avfallsservices verkställande direktör och Lounavoimas styrelseordförande Jukka Heikkilä förnöjt.

Salobornas hem värms upp billigare och miljövänligare än tidigare

Ekokraftverket producerar cirka 90 procent av den fjärrvärme som används i Salo samt el till stamnätet.

Man har redan nu fått njuta av nyttan av ekokraftverkets värmeproduktion, då priset på fjärrvärme i Salo under ett drygt år har sjunkit med totalt cirka 19 procent. Förutom att priset är lägre, är fjärrvärmen även miljövänligare än tidigare: fjärrvärmeproduktionens koldioxidutsläpp i Salo sjönk i samband med ibruktagandet av ekokraftverket till under hälften av de tidigare utsläppen. Projektet med djupvärmelagret strävar också efter att minska utsläppen. Djupvärmelagret som byggts i samband med anläggningen kan provanvändas nästa år.

– Fjärrvärme är nu en konkurrenskraftig lösning när det gäller uppvärmning av alla fastigheter på nätverkets område i Salo, berättar Lounavoimas och Salon Kaukolämpös verkställande direktör Petri Onikki.

Besökscentret Glöd ger en inblick i den cirkulära ekonomin

I samband med ekokraftverket har man grundat det cirkulärekonomiska besökscentret Glöd (på finska vierailukeskus Hehku), där områdets invånare kan studera hållbara konsumtionsvanor, återvinning och utnyttjande av avfall, bekanta sig med ekokraftverket och dess energiproduktion samt på ett konkret sätt lära sig om cirkulär ekonomi.

Besökscentrets verksamhet körs i gång nästa vår, då det är färdigt att ta emot besöksgrupper. LSJH:s och Lounavoimas webbsidor kommer att få en bokningskalender där grupper och enskilda besökare, som är intresserade av cirkulär ekonomi, kan reservera en besökstid för sig.

– Tack vare Lounavoima kan LSJH nu satsa ännu mera på regional utveckling av cirkulär ekonomi. Besökscentret är ett bevis på detta och en stor satsning för att förverkliga rådgivningen i enlighet med avfallslagen. Vår målsättning är att i så omfattande grad som möjligt nå områdets invånare, såväl skolelever, studerande, hobbygrupper som kommunala beslutsfattare, berättar Heikkilä.

I maj 2021 utlystes en tävling i LSJH:s invånartidning För morgondagen, för att hitta ett namn för besökscentret. En jury som bestod av representanter från Lounavoima, LSJH och Salo stad valde bland bidragen vinnarnamnet Hehku som föreslagits av Tuomas Mäkinen. På svenska blev namnet Glöd.  Mäkinen motiverade förslaget enligt följande: Avfall producerar fjärrvärme med en total verkningsgrad på 99 procent. Glöd är positivt och skapar en trygghetskänsla. Energi och värme, för människorna och samhället.

–  Samarbete lönar sig. Endast genom att samarbeta kan vi se till att vi lämnar en mindre belastning för morgondagen. Vi glöder av stolthet när vi får öppna besökscentret som uppmuntrar till att minska uppkomsten av avfall, en hållbarare livsstil och cirkulär ekonomi, konstaterar Jukka Heikkilä och Petri Onikki.