Korvenmäkis trafikarrangemang uppdateras – Rondellens byggnadsarbete orsakar olägenheter för dem som besöker avfallscentralen

Vid infarten till Korvenmäki avfallscentral byggs en rondell som, när den är klar, ska öka trafikens smidighet och säkerhet på området. Rondellen började byggas i mars och beräknas bli klar i slutet av maj. De nya trafikarrangemangens byggnadsarbeten orsakar besvär för dem som besöker avfallscentralen.

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Korvenmäki avfallscentral får nya trafikarrangemang under våren. Vid avfallscentralens infart byggs en rondell som kommer att öka på trafikens smidighet och säkerhet på området.

– Anslutningen till regionväg 110 förblir oförändrad men avfallscentralens inre anslutning uppdateras till detta årtusende. Korvenmäkis kundtrafikmängder och speciellt den tunga trafiken har ökat i och med att ekokraftverket öppnades. De nya trafikarrangemangen gör att det är lättare att uträtta ärenden på området och ökar även säkerheten, berättar LSJH:s byggnadsingenjör Tommi Itkonen.

Den nya rondellen kommer på ett tydligare sätt att styra områdets trafik till tre olika anslutningar: en för stenmaterials- och asfaltaffärsverksamheten, en för avfallscentralen och en för ekokraftverket.

I samband med rondellens byggnadsarbeten förbättras även väntplatserna för dem som för avfall till sorteringsstationen, avloppsystemet för regnvatten, områdets belysning och kabelanslutningar.

Byggnadsarbetena orsakar olägenheter för dem som besöker avfallscentralen

Från byggnadsområdet avlägsnas den gamla asfalteringen och områdets ytor formges på nytt. Arbetet leder till att området är täckt av stenkross ända till slutet av maj då trafikområdena och väntplatserna förses med kantstenar och till slut asfalteras.

– Tidpunkten för byggnadsarbetet är beklaglig eftersom våren traditionellt hör till de brådaste tiderna på sorteringsstationerna. Det är bra att förbereda sig på att vänta en stund. Man ska även köra extra försiktigt bland de stora arbetsmaskinerna, anvisar Itkonen.

Entreprenören som ansvarar för byggnadsarbetena styr trafiken på området med byggplatsskyltar. Skyltarna och körrutterna varierar enligt pågående arbetsskeden. Arbetet utförs vardagar under stationens öppettider. Rondellens byggnadsarbeten genomförs av Resolum Oy.