Kvartersinsamling som baseras på en gemensam avfallspunkt testas i Nådendal

Pressmeddelande 14.11.2019
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Molok Oy
Nådendal stad

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), Molok Oy och Nådendals stad testar kvartersinsamling i ett småhusområde i Immanen i Nådendal under ett års tid. Kvartersinsamling är en miljövänlig form av avfallsinsamling som baseras på en gemensam avfallspunkt i grannskapet. I avfallspunkten samlar man förutom brännbart avfall även in bioavfall och återvinningsbart nyttoavfall – och till och med avlagda textilier.

I Immanen i Nådendal inleder man ett kvartersinsamlingspilottest den 20 november. Drygt 20 småhusfastigheter samlar under ett års tid in sitt avfall i en gemensam avfallspunkt istället för i sitt eget avfallskärl. Syftet med kvartersinsamlingen är att göra sorteringen enkel och effektivisera insamlingen i småhusområdet.

– Vi började leta efter ett kvartersinsamlingsobjekt i de kommuner som omfattas av kommunalt anordnad avfallstransport. I de här områdena är det enkelt att avtala om transporter, eftersom det bara finns en transportentreprenör i området som konkurrensutsatts för invånarnas räkning. I bostadsområdet Immanen i Nådendal fanns det entusiastiska återvinnare som gärna ville vara med i försöket, berättar LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Åtta olika avfallsfraktioner samlas in i avfallspunkten

Småhusinvånarna samlar traditionellt sett sitt brännbara avfall i ett avfallskärl på sin egen gård. Bioavfallet samlas i en kompost och återvinningsbart nyttoavfall tas till Rinki-ekopunkten eller LSJH:s återvinningspunkter.

– Vid kvartersinsamling förbättras servicenivån, då samma avfallspunkt har ett kärl för brännbart avfall samt ett bioavfallskärl och kärl för metaller, papper och kartong-, glas- och plastförpackningar. Vid kvartersinsamlingen i Nådendal är man först ut i Finland med att även samla in avlagda textilier i grannskapets gemensamma avfallspunkt, berättar Jenni Rahkonen, Molok Oy:s expert på cirkulär ekonomi och projektchef för kvartersinsamlingen.

Kvartersinsamlingen utvecklades av Molok Oy och minskar avfallsbiltrafiken i bostadsområdet. Tiden som invånarna lägger på att sortera minskar, då avfallsinsamlingskärlen tas till en central plats på gångavstånd från invånarnas hem.

– EU:s mål är en återvinningsgrad på 50 procent år 2020. När man gör återvinningen enkel och tar sorteringsmöjligheterna nära invånaren får man mer och renare material i ny cirkulation. Kvarterinsamling togs i somras i bruk i Nokia och har tidigare testats i Falun i Sverige med goda resultat, berättar Rahkonen.

Avfallskärlen öppnas med en mobilapplikation

I bostadsområdet Immanen i Nådendal pilottestar man vid kvartersinsamlingen för första gången lås som fungerar med mobiltelefonens bluetooth-anslutning. Invånarna som är med i testet öppnas avfallskärlen med en mobilapplikation. Applikationen kan användas i flera av familjens smarttelefoner.

Syftet är att ta reda på om man med hjälp av denna teknik kan vägleda invånarna till effektivare sortering och om tekniken kan användas i framtiden i samband med eventuellt ibruktagande av PAYT-system (pay as you throw) som baseras på producerade avfallsmängder.

LSJH undersöker det brännbara avfallets sammansättning innan kvartersinsamlingen börjar och när den avslutas. I sorteringsundersökningen utreder man om mängden återvinningsbart avfall minskar i påsen för brännbart avfall när sorteringsmöjligheten tas närmare hemmet i form av kvartersinsamling. Genom pilottestet i Nådendal utreder man också vad avfallsinsamling som anordnas i form av kvartersinsamling kommer att bekosta för invånarna.