Ledig arbetsplats: miljöexpert

Sydvästra-Finlands Avfallsservice ägs av 17 kommuner. Vi sköter för kommunernas räkning om organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Fritidsbostädernas antal är cirka 36 000. Bolagets målsättning är att belasta morgondagen mindre!

Vi arbetar för en ren miljö. Bolagets kontor ligger i Oriketo i Åbo och Korvenmäki i Salo. Bolaget har fyra avfallscentraler och åtta sorteringsstationer med omfattande avfallsmottagning. Grunden för vår verksamhet är en kunnig och professionell personal.

LSJH söker

en miljöexpert
för ett tillsvidare anställningsförhållande

Till miljöexpertens mest centrala uppgifter hör bland annat: 

 • utveckling av miljöfrågor som en del av de mångsidiga utvecklingsprojekten inom cirkulär ekonomi
 • invånarsamarbete och behandling av miljörespons
 • samarbete med myndigheterna
 • uppföljning av miljölagstiftningen
 • övervakning av att verksamheten vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna sker i enlighet med miljötillstånden
 • översiktsplanering
 • beredning av miljötillståndsansökningar och anmälningar
 • kontroller i enlighet med miljöövervakningsprogrammen
 • årsrapportering för avfallscentralerna och sorteringsstationerna

Vi önskar att du

 • har lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av motsvarande mångsidiga uppgifter inom miljöbranschen
 • är omsorgsfull och noggrann
 • har god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga
 • har ett aktivt arbetssätt, initiativförmåga och är en flexibel teamspelare


Vi erbjuder dig

 • en arbetsplats på den cirkulära ekonomins frontlinje
 • goda arbetsförmåner samt en modern arbetsmiljö med trevliga arbetskamrater

Beträffande anställningen och arbetsvillkoren tillämpas Avainta Ry:s kollektivavtal. Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 16.2.2020 via rekryteringskanalen på vår webbplats på adressen https://rekry.lsjh.fi/MepRekry.

Tilläggsuppgifter om tjänsten ges av driftschef Jyri Metsänranta (tfn 044 727 6850) torsdagen den sjätte februari klockan 13–15.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Vi belastar morgondagen mindre