Ledig tjänst: processansvarig 

Vill du vara med på resan mot en förädlingsanläggning för avlagda textilier?
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab söker en processansvarig till sitt textilteam.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunens fastigheter. Det bor cirka 420 000 invånare i bolagets verksamhetsområde. Antalet fritidsbostäder i området är cirka 36 000.

LSJH planerar en förädlingsanläggning som möjliggör återvinning av Finlands avlagda textilier från hushåll då skyldigheten att samla in textilier separat träder i kraft i Finland 2023. LSJH testar förädling av avlagda textilier till återvinningsfiber från och med 2021 på en pilotbehandlingslinje i Pemar, dit textilierna skickas från områden som tillhör de avfallsanläggningar som redan är med i insamlingssamarbetet. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med det breda nätverket Telaketju, som främjar cirkulär ekonomi för textilier (www.telaketju.fi), och alla kommunalt ägda avfallsanläggningar i Finland.

Pilotbehandlingslinjen har en kapacitet på ca 5 000 ton per år. Målet är att få erfarenhet av mekanisk öppning av fibrer och förbereda sig inför byggandet av förädlingsanläggningen. Linjen befinner sig under samma tak som Rester Oy som hanterar avlagda textilier från företag. Anläggningen kommer att täcka hela Finlands behov av behandling av avlagda textilier och skulle kunna erbjuda tjänster även till det övriga Östersjöområdet. Provkörningarna görs i samarbete med Rester, forskningsinstitut, högskolor och företag som använder fibrer.

Nu söker vi en processansvarig som vill delta i arbetet på vår pilotanläggning. Detta är en ny tjänst och anställningen gäller tills vidare.

Till arbetsuppgifterna som processansvarig hör dagliga processdrift- och underhållsuppgifter på LSJH:s pilotbehandlingslinje, optimering av körsätt för olika fraktioner, provkörningar för tester och pilotprov samt lagerunderhållsuppgifter. Till arbetet hör dessutom andra uppgifter i anknytning till textilbehandling samt uppföljning och rapportering av produktionen. Den processansvariga deltar också i utvecklingen av verksamheten och samarbetet med Rester Oy, och vägleder vid behov andra personer som arbetar på anläggningen.

Tjänsten förutsätter en lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande ingenjörsexamen inom t.ex. processteknik. Dessutom krävs praktisk erfarenhet från produktionsprocesser och -tekniker samt processtyrning. Den sökande måste ha ett gällande B-körkort. För lagerarbete krävs också ett truckkort eller villighet att skaffa ett. Kännedom om textilier och cirkulär ekonomi räknas som en merit.

Av den sökande förväntar vi oss självständighet och förmåga att arbeta i team, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut i krävande situationer. I arbetet behövs förutom yrkesskicklighet även äventyrslust och en passion att lösa globala utmaningar och tackla osäkerheten kring nya saker.

För att sköta arbetsuppgifterna krävs god förmåga att uttrycka sig muntligen och skriftligen på engelska, samt datatekniska kunskaper.

Arbetet börjar i februari 2021 med en introduktionsperiod, som innefattar en veckas utbildning i Frankrike under februari 2021 – med hänsyn till coronaläget. Installationen av linjen startar i april och den processansvariga deltar nära i installationen och sätter sig på så sätt in i dess funktion under installationsarbetet. Provkörningarna av linjen inleds i början av juni och den ordinarie produktionen i början av juli.

Vi erbjuder dig en intressant tjänst inom den snabbt utvecklande avfallshanteringsbranschen och möjlighet att utveckla en ny industribransch i Finland. I arbetet får du stöd av sakkunniga kollegor och mångskiftande kunskaper i vår organisation.

I början av arbetet är arbetsplatsen på LSJH:s verksamhetsplatser i Åbo, men när anläggningen är klar kommer den att vara på Jukantie 9, Pemar. På grund av verksamhetsplatsernas läge rekommenderas det att den sökande har egen bil.

Avainta Ry:s kollektivavtal tillämpas när lönen och anställningsvillkoren görs upp.

Skicka en fritt formulerad ansökan samt meritförteckning och löneanspråk senast 14.1.2021 kl. 10.00 via rekryteringskanalen på vår webbsida, länken hittar du här: https://rekry.lsjh.fi/MepRekry

Mer information om tjänsten lämnas av serviceplanerare Marko Kokkonen, marko.kokkonen@lsjh.fi, tfn 020 728 2180.
Marko är anträffbar följande tider: 31.12.2020 kl. 9.00–11.00 och 7.1.2021 kl. 13.00–15.00.