Lediga arbetsplatser: transportserviceplanerare, områdesserviceplanerare, faktureringssekreterare och logistikplanerare

Kom med och stärk vårt team av avfallshanteringsexperter!

Som anställd på LSJH arbetar du med samhällsviktiga uppgifter i centrum av cirkulär ekonomi. Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter, bra anställningsförmåner samt en modern arbetsmiljö med trevliga arbetskamrater.

Vi söker nu en:

till LSJH.

Transportserviceplanerare

Till transportserviceplanerarens mest centrala uppgifter hör att organisera, planera och utveckla slamtransporttjänsterna som bedrivs av LSJH. Du är initiativrik och har god samarbetsförmåga. Miljöns välmående är viktigt för dig och du vill jobba för det. Du har goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda de inhemska språken.

Arbetet förutsätter lämplig utbildning eller i arbetet anskaffad kompetens. Som meriter räknar vi erfarenhet från avfallshanteringsbranschen och utvecklingsprojekt. Vi använder Ecomond TCS:s körkontrollprogram och Vitec:s Vingo-verksamhetsstyrningsprogram.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete inom avfallshanteringsbranschen som genomgår en snabb utveckling. Som transportserviceplanerare är du en del av LSJH:s områdesservice-, transport- och körkontrollteam på sex personer. I ditt arbete får du stöd av sakkunniga kolleger samt drar nytta av vår organisations branschöverskridande kunnande.

Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare. Vi följer Avainta rf:s kollektivavtal.

Tilläggsuppgifter ges av invånarservicechef Cati Huhta: cati.huhta@lsjh.fi eller 020 728 2117 fre 16.10 kl. 12–14.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 26.10.2020 via rekryteringskanalen på vår webbplaots.

Områdesserviceplanerare

Som områdesserviceplanerare planerar och utvecklar du avfallsinsamlingen från områdes- och återvinningspunkterna på vårt verksamhetsområde. Du är initiativrik och till dina styrkor hör att behärska helheter. Miljöns välmående är viktigt för dig och du vill jobba för det. Sydvästra Finland, som ett geografiskt område, är bekant för dig och du har goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda de inhemska språken.

Arbetet förutsätter lämplig utbildning eller i arbetet anskaffad kompetens. Som meriter räknar vi erfarenhet från avfallshanteringsbranschen och utvecklingsprojekt. Vi använder Ecomond TCS:s körkontrollprogram och Vitec:s Vingo-verksamhetsstyrningsprogram.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete inom avfallshanteringsbranschen som genomgår en snabb utveckling. Som områdesserviceplanerare är du en del av LSJH:s områdesservice-, transport- och körkontrollteam på sex personer. I ditt arbete får du stöd av sakkunniga kolleger samt drar nytta av vår organisations branschöverskridande kunnande.

Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare. Vi följer Avainta rf:s kollektivavtal.

Tilläggsuppgifter ges av invånarservicechef Cati Huhta: cati.huhta@lsjh.fi eller 020 728 2117 fre 16.10 kl. 12–14.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 26.10.2020 via rekryteringskanalen på vår webbplaots.

Faktureringssekreterare

Som faktureringssekreterare sköter du olika faktureringsuppgifter i anslutning till fastigheters avfallsservicetjänster och hjälper husets andra team med faktureringsrelaterade frågor. Du förbereder faktureringar, kontrollerar konteringar och priser, skapar elektroniska faktureringsmaterial samt sköter om korrigeringar av fakturor. Dina arbetsredskap utgörs av olika program och av Officeprogrammen använder du ledigt speciellt Excel. Du är noggrann och omsorgsfull och du kan arbeta och hålla dig till tidtabeller under press. Miljöns välmående är viktigt för dig och du vill jobba för det.

Arbetet förutsätter lämplig utbildning till exempel merkantil utbildning eller i arbetet anskaffad kompetens. Som meriter räknar vi erfarenhet av motsvarande uppgifter samt förmåga att använda svenska i arbetet.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete inom avfallshanteringsbranschen som genomgår en snabb utveckling. Som faktureringssekreterare är du en del av LSJH:s faktureringsteam och du får stöd i ditt arbete av sakkunniga kolleger samt drar nytta av vår organisations branschöverskridande kunnande.

Arbetsförhållandet är tidsbundet för tiden november 2020–31.12.2021. Vi följer Avainta rf:s kollektivavtal.

Tilläggsuppgifter ges av invånarservicechef Cati Huhta: cati.huhta@lsjh.fi eller 020 728 2117 fre 16.10 kl. 12–14.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 26.10.2020 via rekryteringskanalen på vår webbplaots.

Logistikplanerare

Till dina uppgifter som logistikplanerare hör bland annat

  • organisering av flyttransporterna av brännbart avfall
  • förflyttningar av material och avfallstransporter mellan sorteringsstationer
  • planering och förverkligande av avfallsmottagningens och hanteringens logistikkonkurrensutsättningar
  • anskaffning av insamlingsredskap samt service och underhåll av dem

Vi önskar att du

  • har en lämplig utbildning samt erfarenhet av uppgifter i logistikförvaltning
  • har god samarbetsförmåga
  • är noggrann och omsorgsfull
  • har god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga
  • är aktiv, initiativrik och har en flexibel teamspelarattityd

Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda anställningsförmåner och en modern arbetsmiljö med trevliga arbetskamrater samt en arbetsplats på den cirkulära ekonomis frontlinje i en samhällelig bransch.

Beträffande anställningen och arbetsvillkoren tillämpas Avainta Ry:s kollektivavtal. Arbetet börjar enligt överenskommelse. Noggrannare arbetsuppgifter och övriga villkor bestäms medan rekryteringen framskrider.

Tilläggsuppgifter ges av driftchef Jyri Metsänranta, tfn 044 727 6850, fre 23.20 kl. 13–15.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 1.11.2020 via rekryteringskanalen på vår webbplaots.