Lediga tjänster inom byggandet, ekonomin och kommunikationen

Vi söker en rad experter på byggandet och underhåll, ekonomi samt kommunikation. Som anställd på LSJH arbetar du med samhällsviktiga uppgifter i centrum av cirkulär ekonomi. Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter, bra anställningsförmåner samt en modern arbetsmiljö med trevliga arbetskamrater.

Sök en ledig tjänst inom byggandet och underhåll, ekonomi eller kommunikation genom att skicka en fritt formulerad ansökan, ditt CV och dina löneanspråk senast 24.2.2019 via rekryteringskanalen på vår webbsida på https://rekry.lsjh.fi/MepRekry.

Ansökningar som inkommer via e-post beaktas inte.

Expert på byggandet och underhåll

Du kommer huvudsakligen att arbeta med LSJH:s infrastrukturtjänster, som innefattar organisering och övervakning av bygg- och underhållsarbeten på avfallscentraler och sorteringsstationer.

Till dina centrala uppgifter i samarbete med byggnadsingenjören hör bl.a.:

 • landskapsgestaltning av deponier, gasinsamling och ytkonstruktion
 • planerings-, organiserings- och övervakningsuppgifter i olika byggentreprenader
 • planering och genomförande av underhåll av byggnader, vägar och fält.

Vi vill att du har:

 • en lämplig högskoleexamen inom byggbranschen
 • bil för att ta dig mellan arbetsobjekten.

Dessutom värdesätter vi:

 • förmåga att arbeta självständigt
 • god grupparbets- och kommunikationsförmåga
 • förmåga att arbeta under hög press, motivation samt resultatorienterad
 • erfarenhet från branschen.

Anställningen gäller tills vidare och tjänsten börjar enligt avtal. Lönen enligt Avainta ry:s kollektivavtal.

Mer information om tjänsten lämnas av:

byggingenjör Joonas Yli-Tolppa (tfn 020 728 2149) mån 4.2 kl. 10–12, fre 8.2 kl. 12–14, tis 12.2 kl. 9–11 och ons 20.2 kl. 9–11.

 

Expert på ekonomisk förvaltning

Du blir en del av LSJH:s ekonomiteam och arbetar med mångsidiga ekonomiuppgifter inom koncernen.

Till dina centrala uppgifter hör bl.a. att:

 • upprätta bokföring och bokslut med hjälp av modern teknik
 • delta i utvecklingen av ekonomiprocesser och elektronisk ekonomisk förvaltning
 • utföra övriga ekonomiförvaltningsuppgifter enligt avtal.

Vi vill att du har:

 • en lämplig utbildning inom området samt erfarenhet av mångsidiga ekonomiförvaltningsuppgifter även från ett större bolag inklusive bokföring av anläggningstillgångar
 • ett noggrant och detaljorienterat arbetssätt
 • god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

Dessutom värdesätter vi:

 • kännedom om ekonomiförvaltningsprogrammet Sonet Premium, koncernkunskaper och bred kännedom om ekonomiförvaltningstillämpningar (anläggningstillgångar, rapportering m.m.)
 • handlingskraft, eget initiativ samt en flexibel teamspelarinställning.

Anställningen gäller tills vidare och tjänsten börjar enligt avtal. Lönen enligt Avainta ry:s kollektivavtal.

Mer information om tjänsten lämnas av:

ekonomichef Sanna Haanpää (tfn 020 728 2189) mån 4.2 kl. 9–11, fre 8.2 kl. 13–15, tor 14.2 kl. 13–15 och mån 18.2 kl. 9–11.

 

Kommunikationsexpert

Du kommer att arbeta som en del av kommunikations- och rådgivningsteamet i nära samarbete med nätproducenten, informatören och miljörådgivarna.

Till dina centrala uppgifter hör att bl.a.:

 • delta i planering, genomförande och utveckling av kommunikationen
 • kommunicera med kunder och producera innehåll för olika kanaler
 • planera och skapa layout av olika kommunikationsmaterial
 • koordinera olika kampanjer.

Vi vill att du har:

 • en lämplig utbildning inom området eller bevisad kompetens för uppgiften
 • kunskap om layoutprogrammet (InDesign)
 • kunskap om sociala medier
 • kunskap om användning av digitala kommunikationskanaler.

Dessutom värdesätter vi:

 • god samarbets- och interaktionsförmåga
 • ett självständigt arbetssätt och erfarenhet av projekthantering
 • ett bra visuellt öga
 • ljus- och videoinspelningskunskaper.
 • På LSJH kommunicerar vi på både finska och svenska. Därför betraktas muntliga och skriftliga kunskaper i svenska hos den sökande som meriterande.

Tjänsten är tidsbestämd till 31.12.2019, men kan eventuellt förlängas. Tjänsten börjar enligt avtal. Lönen enligt Avainta ry:s kollektivavtal.

Mer information om tjänsten lämnas av:

serviceförman Katariina Humalamäki (tfn 02 727 6825) tis 5.2 kl. 9–11, tor 14.2 kl. 13–15 och tor 21.2 kl. 13–15.