Lokala företag hade framgång i konkurrensutsättningen av skärgårdens slamtransporter

Transporterna av avloppsslam för invånarna på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär övergår från början av april i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) regi. De lokala transportföretagen klarade sig bra i konkurrensutsättningen av skärgårdens slamtransporter. I Nagu och Houtskär transporteras slammet av bekanta, lokala företagare. I Korpo sköts entreprenaden av ett företag som är nytt för området. Priserna för slamtömningarna fastställs när Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fattar beslut om dem på sitt möte som hålls den 18 februari.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ordnar invånarnas slamtransporter på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär från och med den första april. LSJH konkurrensutsatte transporterna av slam som uppkommer i boende, en ö i taget och de lokala företagen klarade sig bra i konkurrensutsättningen.

I Nagu inleder det lokala företaget Gräv & Transport Saarinen Oy Ab entreprenaden och i Houtskär sätter det lokala företaget Lindqvist Trans igång med entreprenaden. I Korpo kom det inte in offerter från lokala företag och där vann Eerola-yhtiöt Oy slamtransportentreprenaden.

– Vi väntar ivrigt på det kommande samarbetet med företagen. De lokala företagarna på Nagu och Houtskär har en bra kännedom av området och är bekanta för de flesta. För företagaren som sköter slamtransporterna i Korpo är arbetet bekant även om lokalkännedomen inte är densamma. Vi hoppas att invånarna snabbt lär känna den nya transportören, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Tömningarna beställs i fortsättningen av LSJH

Från och med den första april beställer invånarna slamtömningarna av LSJH och inte längre direkt av transportföretagarna. Tömning av slutna tankar beställs vid behov. För de fastigheter som har slambrunn eller minireningsverk ger LSJH ett förslag på tömningsvecka. Brev med information om slamtransporterna och den planerade tömningstidtabellen skickas hem till invånarna i februari–mars.

– Slamtömningen kan vid behov flyttas eller annulleras per telefon, e-post eller via vår e-tjänst. Kundtjänsten hjälper även i alla andra ärenden som berör slamtömningarna. Det här är bekant eftersom man redan gör på detta sätt när det gäller tömningen av kärlet för brännbart avfall, påminner Huhta.

I mitten av mars ordnas informationstillfällen för invånarna. Under dem berättas noggrannare hur slamtömningarna kommer att skötas från och med april. Information om tidpunkten för tillfällena skickas hem per brev i mars.

– Vi har tidigare per brev bett invånarna om uppgifter om det egna avloppssystemet. Om man ännu inte meddelat uppgifterna skulle det vara bra att att göra det genast, uppmuntrar Huhta.

Priserna för slamtömningarna är ännu inte fastslagna men de klarnar när den regionala avfallshanteringsmyndigheten Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fattar beslut om dem på sitt möte den 18 februari. Utkastet för taxan finns till påseende fram till 16.2.2021 på adressen www.turku.fi/sv/kungorelser.

Slamtömningarna i yttre skärgården och i stadsdelen Pargas fortsätter på samma sätt som hittills, d.v.s. fastighetsägaren kommer överens om tömningarna direkt med områdets slamentreprenör. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att transporterna av avloppsslam ska övergå i LSJH:s regi på hela LSJH:s område innan slutet av år 2026.