Lönetagarnas demonstration medför ändringar i avfallskärlens tömningar

Avfallstransporten i Masko, Reso, Nådendal, Nousis och Virmo påverkas i liten grad av demonstrationen fredagen 18.9. Demonstrationen kan påverka tömningarna på samma sätt som en söckenhelg, dvs. de avfallskärl som står i tur att tömmas på fredag kommer i så stor utsträckning som möjligt att tömmas på förhand och de resterande tömningarna sköts på lördag och måndag.