LSJH är med och kartlägger material som behöver nya återvinningslösningar

I Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg m.a.o. i de så kallade sex stora städernas centraler för cirkulär ekonomi arbetar man konkret för att främja återvinningen av materialströmmar som uppkommer i samhället och i företag. I sin utredning har dessa städer identifierat de viktigaste material som behöver lösningar för återvinning. I Sydvästra Finland tar man itu med att utveckla återvinningslösningar speciellt för jord- och stenmaterial samt för avlagda textilier för Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och dess samarbetspartners i Topinpuistos nätverk för cirkulär ekonomi.

Syvästra Finlands Avfallsservice har varit med om att göra en utredning där man kartlade material som behöver nya återvinningslösningar. Bland material som behöver nya innovationer identifierades bl.a. återanvändbara byggelement, jord- och stenmaterial, slam från reningsverk, slagg och aska från avfallsförbränningsverk, träbaserat byggnadsavfall samt plast och textilavfall från samhällsavfallet. Meningen med utredningen som de sex stora städenas gemensamma Circhubs (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) -projekt gjorde om materialströmmarna var, att erbjuda företag information om affärsmöjligheter gällande återvinning av material. För utredningen har insamlats uppgifter om t.ex. hur mycket material som uppstår årligen, så att företagen kan bilda sig en uppfattning om marknadsområden och -volymer.

Läs mera om utredningen i Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s meddelande (på finska).

Bekanta dig med Informationsbanken som grundar sig på utredningen.

Läs mera om Topinpuistos nätverk för cirkulär ekonomi.