LSJH avbryter upphandlingen för utnyttjande av avfall

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) har beslutat att för sin del avbryta Sydvästra Finlands Upphandlingsrings konkurrensutsättning för utnyttjande av avfall. Enligt anskaffningens lösning skulle Fortum bygga ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo.

Upphandlingen avbryts eftersom Fortum har vägrat att teckna avtal enligt anbudet som de lämnat och enligt upphandlingsbesluten som avfallsanläggningarna i upphandlingsringen fattat. Enligt avfallsbolagen borde upphandlingen ha genomförts i enlighet med upphandlingsbesluten och högsta förvaltningsdomstolens beslut. Upphandlingsringen förbereder att dra Fortum inför rätta för avtalsbrott.

Avfallsbolagen i upphandlingsringen har på grund av den nya situationen börjat dryfta alternativa regionala cirkulärekonomiska lösningar. LSJH har utrett flera alternativ, varav det ena potentiella är att bygga ett gemensamt ägt ekokraftverk i Salo. En ny konkurrensutsättning är den sista lösningen.

– I Sydvästra Finland har man långa traditioner av sortering av återvinningsbart källmaterial i hushållen. Trots det transporteras varje vardag 350 000 soppåsar med brännbart avfall från hushållens avfallskärl till LSJH:s avfallscentraler. Sydvästra Finland behöver en kostnadseffektiv lösning för att utnyttja dessa avfall, berättar Jukka Heikkilä, VD för Sydvästra Finlands Avfallshantering.

Avfallsrallyt till utlandet blir dyrt för invånarna

LSJH och övriga avfallsbolag i Sydvästra Finlands upphandlingsring konkurrensutsatte år 2014 tjänsten om utnyttjande av källsorterat samhällsavfall för 25 år (2018–2042). Ekokem Oyj (nuvarande Fortum Waste Solutions Oy) vann konkurrensutsättningen. Ekokems lösning var att bygga ett avfallskraftverk som kan utnyttja 110 000 ton brännbart avfall på avfallscentralen i Korvenmäki i Salo samt transportera 30 000 ton samhällsavfall till Riihimäki för utnyttjande.

Det lämnades in besvär över upphandlingen, men högsta förvaltningsdomstolen avslog besväret efter mer än två års behandling och återställde upphandlingsbeslutet i slutet av mars. Domstolsavgörandet har försenat starten av avfallskraftverksprojektet i Salo.

Upphandlingsringen har därför varit tvungen att konkurrensutsätta tillfälliga lösningar för utnyttjande av avfall, vilket har haft till följd att omkring hälften av LSJH:s brännbara avfall nästa år kommer att skickas utomlands till Sverige och Estland. Invånarna i sydvästra Finland måste i brist på en kostnadseffektiv och ekologisk regional lösning betala bland de högsta avfallsavgifterna i Finland.