LSJH planerar Nystads avfallsservice – invånarnas önskemål kartläggs med en enkät

Meddelande 1.6.2021
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Nystads stad

Nystad blir en av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) ägarkommuner från och med början av år 2022. Nystads avfallsservicehelhet planeras för närvarande i samarbete med Nystads stad och de regionala avfallshanteringsmyndigheterna. LSJH kartlägger med en enkät invånarnas önskemål och behov i anslutning till avfallsservicen som stöd för planeringen.

Nystads avfallsservicetjänster övergår till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) ansvar från och med början av år 2022 i och med att staden blir LSJH:s 18:e ägarkommun. Bolaget planerar nu i samarbete med staden de kommande tjänsterna.

LSJH utför i månadsskiftet maj–juni en kundundersökning för Nystadsborna om Nystads avfallsservice och dess nuvarande tillstånd. I enkäten som genomförs av Innolink Oy ber man om svar från 200 slumpmässigt utvalda fast- och fritidsbosatta invånare. Med enkäten utreder man bland annat invånarnas sorteringsvanor och hur de nuvarande tjänsternas fungerar. Invånarna kan via enkäten framföra önskemål om den framtida avfallsservicen.

– Undersökningens resultat utnyttjas på många sätt i planeringen av tjänster. Målsättningen är att erbjuda invånarna i Nystad lika omfattande avfallsservice som i LSJH:s övriga ägarkommuner, summerar LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.

Nystads tekniska chef Jari Nikkari berättar att viljan att utveckla och omforma stadens hela avfallshanteringsverksamhet ligger bakom beslutet att gå med i avfallsbolaget.

– Genom att gå med i bolaget får vi ta del av modern avfallshanteringsverksamhet och de nyaste innovationerna inom branschen, vilket kommer att lyfta Nystads avfallshanteringstjänster till den högsta möljiga kvalitetsnivån. Invånarenkäten är ett gott exempel på hur LSJH inkluderar invånare och kommun vid utveckling av verksamheten, kommenterar Nikkari.

Avfallsservicen förnyas gradvis

När det gäller största delen av Nystads avfallsservicetjänster, kommer kunderna inte att märka några synliga förändringar ännu i årsskiftet, trots att ansvaret för avfallsservicen övergår till LSJH. Tömningarna av avfallskärlen fortsätter som förut och stadens och L&T:s långvariga serviceavtal gäller ända till oktober nästa år. Munaistenmetsä materialhanteringscenter fungerar fortfarande som mottagningsplats för avfall.

Avfallsservicen förnyas gradvis till att motsvara den servicenivå som LSJH:s övriga ägarkommuner har såväl som kraven i den nya avfallslagen. Tjänsterna genomförs även i fortsättningen i samarbete med miljöföretagen och producentansvarsorganisationerna.

– Det är viktigt att det inte uppkommer avbrott i tjänsterna när Nystad blir delägare i LSJH, konstaterar Turpeinen.

LSJH informerar invånarna extra aktivt under avfallsservicens övergångsperiod. LSJH:s personal kommer redan i höst att finnas på plats under höstmarknaderna i Nystad. Målsättningen är att LSJH:s ambulerande avfallsinsamlingar Pop up-sorteringsstationen och Siira, sorteringsstationen på hjul, blir nya tjänster som kommer att erbjudas år 2022. Då börjar även ett systematiskt miljörådgivningsarbete bland annat i Nystads skolor.

Nystads delägarskap i LSJH blir officiellt i december i år i och med teckningen av aktier i bolaget. Staden får en egen medlem i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd som fungerar som myndighet. Dessutom väljer staden tillsammans med de övriga minoritetsaktieägarna sammanlagt två medlemmar till LSJH:s styrelse. Stadens delägarskap börjar 1.1.2022 men staden kommer redan under det pågående året med i avfallsservicens planeringsarbete som gäller hela LSJH:s verksamhetsområde.