LSJH säkerställer avfallsservicetjänsterna under undantagstillståndet

Avfallsservicen är en viktig samhällelig basservice, som bör arrangeras även under exceptionella omständigheter. Under coronavirussituationen strävar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) till att försäkra de för samhällets funktion kritiska avfallsservicetjänsterna med hjälp av anvisningar och specialarrangemang.

LSJH:s målsättning är att försäkra områdets avfallsservicetjänsters funktion under coronavirussituationen. I synnerhet mottagning och hantering av avfall samt avfallstransporterna är tjänster, vars kontinuitet vill försäkras under de rådande exceptionella omständigheterna. LSJH ansvarar för anordnandet av avfallstransporterna i Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgårdsområde, Reso, Vahto i Rusko samt Virmo.

Områdets alla 12 sorteringsstationer samt de ambulerande insamlingarna betjänar tills vidare normalt. Även LSJH:s kundtjänst går att nå i alla avfallsservicerelaterade frågor både per telefon och elektroniskt.

Avvikelser i en del av tjänsterna 

För att säkerställa arbetssäkerheten för LSJH:s personal och att personalen hålls frisk samt för att försäkra de mest kritiska bastjänsterna har vissa specialarrangemang vidtagits för områdets avfallsservice.

LSJH:s rådgivningsverksamhet har avbrutits tills vidare. Avbrottet gäller ordnande av rådgivningsevenemang, mottagning av besöksgrupper samt utlåning av lånematerial. LSJH:s rådgivare deltar inte heller i evenemang som ordnas av andra. De som berörs av avbokningar har informerats om detta personligen. Rådgivning går fortfarande att få per telefon och via e-post genom att kontakta LSJH:s kundtjänst.

Det går inte att personligen uträtta ärenden vid LSJH:s kontor i Oriketo i Åbo och Korvenmäki i Salo.  Även LSJH:s butik för avlagda textilier i Kärsämäki i Åbo håller stängt tills vidare.

Kundernas beställningar av avhämtningstjänst för skrymmande avfall har skjutits upp till en senare tidpunkt för att minimera kundkontakter.

Kortbetalning rekommenderas för dem som uträttar ärenden vid sorteringsstationen och om det är möjligt att skjuta upp besöket, så förespråkas detta.

Områdets transportentreprenörer förbereder sig för möjliga sjukdomsfall genom att köra avfallstransporter i förväg. På grund av detta är det möjligt att tömningsdagarna för avfallskärlen på LSJH:s område ändrar med +/- 1–2 från den normala tidpunkten.

Arbetstagarna har fått anvisningar 

För att säkerställa avfallsservicetjänsterna har LSJH:s egna personal samt arbetstagarna för de samarbetsparter som producerar avfallsservicetjänster åt invånarna anvisats att sköta om sin arbetssäkerhet för att förebygga virusinfektioner.

Hos LSJH har även möjliga beredskapsarrangemang begrundats, så att nödvändiga avfallsservicetjänster kan arrangeras även i de situationer, där majoriteten av den egna personalen insjuknar samtidigt.

LSJH följer den linjedragning som stadsrådet, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Cirkulärkraft Finland har i frågan. De regionala anvisningarna gällande avfallsservicen specificeras vid behov. Ändringar gällande avfallsservicen meddelas på LSJH:s hemsida på adressen www.lsjh.fi.

LSJH:s kundtjänst betjänar per telefon vardagar kl. 9–15 på numret 020 47470 samt per e-post på kundtjanst@lsjh.fi.

E-tjänsten finns till kundernas förfogande på adressen: https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp?language=sv_FI

Sorteringsstationernas kontaktuppgifter: www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer

Sorteringshjälp 24/7: www.lsjh.fi/sv/abc

Anvisningar till invånarna

  • Lägg näsdukar och servetter tills vidare i brännbart avfall, inte i bioavfallet.
  • Avfall från den som insjuknat bör samlas i ett eget sopkärl, som skyddats med en påse. När påsen fyllts bör den slutas tätt och föras till kärlet för brännbart avfall. Töm sopkärlet dagligen.
  • Slut soppåsarna ordentligt endera genom att binda dem i kors eller genom att tejpa dem, innan de tas till kärlet för brännbart avfall.
  • Ifall det blir avbrott i tömningarna av avfallskärlet bör avfallet förpackas tätt och förvaras i ett utrymme, där det inte orsakar skada för hälsa och var skadedjur inte kommer åt att sprida avfallet.
  • Sortera förpackningsavfallet effektiv så att det uppkommer mindre brännbart avfall.
  • Lämna inte avfall vid obemannade mottagningsplatser för avfall, ifall avfallskärlen är fulla.
  • Skjut upp ditt besök till LSJH:s sorteringsstationer, ifall det är möjligt. Du använder väl kortbetalning istället för kontanter.