LSJH:s ambulerande insamlingar på paus på grund av coronarestriktionerna – Sorteringsstationerna betjänar för närvarande normalt 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) avbryter rundorna för Pop Up-sorteringsstationen samt den mobila sorteringsstationen Siira fram till slutet av mars på grund av regeringens nya coronarestriktioner. LSJH:s fasta sorteringsstationer betjänar invånarna för närvarande normalt.

På grund av coronavirussituationen blir LSJH:s ambulerande insamlingar på paus från och med början av mars. Avbrottet berör rundorna för Pop up-sorteringsstationen och Siira, som är en sorteringsstation på hjul. 

På grund av avbrottet kommer de för Siira inplanerade anhalterna i Vikom i Nagu 2.3 och i Koljola i Nousis 16.3 att inhiberas. 

För Pop up-sorteringsstationens del uteblir anhalterna i Kuusjoki i Salo 3.3, i Pemars centrum 9.3, Tarvainen i Virmo, Salo centrum 15.3, Karvetti i Nådendal 17.3, Hirvensalo i Åbo 23.3 och Sagu centrum 24.3. 

– Med denna lösning vill vi minimera kundkontakterna och att invånarna samlas vid insamlingsplatserna. Med undantagsarrangemangen säkerställer vi de kritiska mottagningstjänsterna vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Vi följer med hur coronasituationen utvecklas och informerar i slutet av mars om hur den inverkar på vårens övriga ambulerande insamlingar, berättar LSJH:s driftschef Jyri Metsänranta. 

På de fasta sorteringsstationerna betjänar avfallsmottagningen områdets invånare för närvarande normalt. På grund av epidemisituationen bör de som besöker LSJH:s sorteringsstationer fästa speciell uppmärksamhet vid tillräckligt säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien. Vid sorteringsstationerna är det endast möjligt att betala med kort och kunderna rekommenderas starkt att använda ansiktsmask. 

– Vi har samlat anvisningar för dem som besöker stationen. När både personal och kunder följer anvisningarna försäkrar vi avfallsservicetjänsternas kontinuitet även under epidemisituationen, konstaterar Metsänranta. 

Information om hur coronavirussituationen inverkar på LSJH:s tjänster finns samlat på adressen www.lsjh.fi/corona. 

Anvisning för dem som besöker sorteringsstationen

På grund av den rådande epidemisituationen: 

  • Besök inte stationen ifall du är sjuk eller ifall det inte är absolut nödvändigt.  
  • Använd handdesinficeringsmedel. 
  • Vi rekommenderar starkt användning av ansiktsmask. 
  • Använd handskar under besöket, om möjligt.  
  • Kom ihåg att hålla rekommenderat säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen.  
  • Betalning endast med kort. Använd kontaktlös betalning, om möjligt.  
  • Bege dig inte till stationen i ett stort sällskap.  
  • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller mot tröjärmen.  
  • Tvätta händerna när du kommer hem. Vid stationerna är det inte möjligt för kunderna att tvätta händerna eller att besöka en toalett. 

 Se öppettiderna för LSJH:s sorteringsstationer på www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer