LSJH:s bolagsstämma beslöt att grunda ett bolag som producerar energi av avfall

Under Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s bolagsstämma togs det beslut om att grunda ett avfallsenergibolag som skall förverkliga ekokraftverket. Avsikten är att bolaget grundas under år 2017.

Under Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) extra bolagsstämma tisdagen 14.11.2017 togs det för LSJH:s del ett beslut om att grunda ett avfallsenergibolag som bygger ekokraftverket i Korvenmäki i Salo. Bolaget ägs gemensamt av LSJH och Salon Kaukolämpö Oy. Ägarskapet delas jämnt mellan LSJH och Salon Kaukolämpö, så att båda äger 50 % av bolaget. Salon Kaukolämpö Oy besluter om grundandet av avfallsenergibolaget ännu i sin bolagsstämma.

I ekokraftverket behandlas och utnyttjas invånarnas brännbara avfall, från vilket separat insamlade återvinningsbara avfallsfraktioner och farligt avfall har sorterats bort redan i hemmen. Ekokraftverket tar emot avfallet från invånarna i LSJH:s 17 ägarkommuner. I anläggningen produceras närenergi för invånarna och företagen i Salo.

Avfallsenergibolaget fungerar enligt Mankala-principen och delar inte ut dividender, utan den ekonomiska nyttan stannar i sydvästra Finland och kommer tillbaka till invånarna i form av förmånliga avfallshanteringskostnader. Jämfört med den nuvarande situationen blir den årliga inbesparningen drygt 4 miljoner euro, vilket betyder 10 euro per invånare. En del av den ekonomiska nyttan allokeras till att utveckla återvinning och cirkulär ekonomi.

Bolaget grundas och förplaneringen av det nya ekokraftverksprojektet påbörjas under det pågående året. Byggkostnaderna uppskattas till totalt 110 miljoner euro. Byggentreprenaderna som är kopplade till ekokraftverket påbörjas under år 2018 och det strävas till att anläggningen kan tas i bruk i slutet på år 2020. Ägarnas förhandsställningstaganden samt utvecklandet av återvinningen beaktas i dimensioneringen av anläggningen.

Ekokraftverket spelar en fundamental roll i den cirkulära ekonomin i sydvästra Finland. Topinpuistos centrum för cirkulär ekonomi, som kommer att byggas på Toppå avfallscentrals område i Åbo, förbereds som en del av projekthelheten. Ekokraftverket stöder även att avfallscentralen Korvenmäki i Salo utvecklas till en tillväxtplattform för cirkulär ekonomi.